Sarajevo, 25.05.2016. godine – U skladu sa sporazumom koji ima KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu o obrazovnoj, naučno istraživačkoj, stručnoj i tehničkoj saradnji, danas su Izvorište „Bačevo“ posjetili studenti ovog fakulteta.IMG_6070

-„ Danas su ovdje studenti druge godine, Fakulteta zdravstvenih studija koji slušaju predmet Upravljanje pitkom i rekreacionom vodom, na studentskom programu Zdravlje i ekologija“, kazala je Eldina Smjećanin, asistent Fakulteta zdravstvenih studija.

Studente je sa funkcionisanjem Pumpne stanice „Bačevo“, bunarskim postrojenjem, sistemom hlorinacije, cijevnom galerijom, pravcima pumpanja prema gradu, upoznao šef podcentra,  Hajro Nurudin. Također, studenti su imali priliku vidjeti mnoge veoma važne segmente neophodne za sistem vodosnabdijevanja grada vodom.

IMG_6086

-„Sve ove segmente što se tiče vodovoda, upravljanja vodom i distribucije smo radili teoretski a sada smo došli da pogledamo kako to ide u praksi. Važno je vidjeti sve to i imamo super utiske. Iznenađena sam organizaciojm, ljudi nisu ni svjesni i ne cijene dovoljno bogatstvo koje imamo“, izjavila je student Andrea Gudelj.

U skladu sa sporazumom, u proteklom periodu su studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obavljali laboratorijske vježbe u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode KJKP „VIK“-a, pod vođstvom osoblja laboratorije.

IMG_6067