Poštovani potrošači,

 

Danas će zbog popravke kvarova na vodovodnoj mreži, dolaziti do poremećaja u vodosnabdijevanju  u slijedećim naseljima: Stup, Stupsko brdo, Neđarići, dio Dobrinje, Koševsko brdo, Park, Ciglane,  Buča Potok, Zabrđe, Grbavica, Briješće brdo, dio naselja Hrasnica i Sokolje, te ulicama Betanija, Slatina, Aleksandra Puškina, Stara cesta, Srđana Aleksića, Trg Solidarnosti, Safeta Zajke, Džemala Bijedića, Mjedenica, Čobanija, Ejuba Ademovića, Iza Gaja, Nalina, Hošin brijeg, Boraca Zlatišta, Trebevićka, Porodice Foht, Vranjače, Zaima Imamovića, Numan paše Ćuprilića, Terezija, Skenderija,   Jana Doršnera.

Zbog popravke kvarova u šahtovima, poremećaji u vodosnabdijevanju će biti u slijedećim ulicama: Vejsila Čurčića, Vrelo Bosne, Dobroševička, Derviš Fevzi Mostarca, Muhameda Ef. Pandže.

Očekujemo stabilizaciju u vodosnabdijevanju do 16 h.

 

 

                         KJKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Sarajevo