Obavještenje za javnost

 

Obzirom da se u nekim medijima i portalima pojavila zlonamjerna i ne tačna informacija, kako je KJKP“Vodovod i kanalizacija“ ukinuo cisternu i ostavio bez vode građane naselja Riječica, Zabrđe i Briješće, obaviještavamo javnost o slijedećem:

Shodno dogovoru KJKP“VIK“ i Civilne zaštite Novi Grad, pomenuta naselja su, bez naknade, alternativno snabdijevana vodom putem cisterne. Cisternu je obezbijedila Civilna zaštita i istu ustupila na korištenje KJKP“VIK“.

I predhodnoj Upravi preduzeća je bila poznata činjenica, da se ova cisterna kvarila i ista popravljala u radionicama KJKP“VIK“.

Prije nekoliko dana ova cisterna je, zbog većeg kvara, ostala van pogona. Rezervni dio je naručen i čeka se a njegovo dopremanje je iz Austrije.

O svemu ovome je, blagovremeno i u više navrata, obaviještena Civilna zaštita Novi Grad, koja je, pretpostavljamo o svemu i obavijestila građane pomenutih naselja.

KJKP“VIK“ čini sve, što je u njegovoj moći, da u suradnji sa resornim ministarstvom i KJKP“Park“, u međuvremenu obezbijedi drugu cisternu, kako bi se moglo nastaviti nesmetano snabdijevanje vodom pomenutih naselja.

Uprava KJKP“VIK“-a žali zbog novonastale situacije o kojoj je upoznala i nadležno ministarstvo.