Postupajući po mjerama koje je usvojila vlada Kantona Sarajevo na 90. vanrednoj  sjednici, KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo je dobio pomoć drugih komunalnih preduzeća koji su ustupili radnike, opremu ili mehanizaciju. Uz pomoć kolega iz drugih komunalnih preduzeća oformljene su ekipe, koje će raditi na otklanjanju kvarova i rekonstrukciji vodovodne mreže.
Realizacija ove mjere je u toku, te ako se sve bude odvijalo po predviđenom planu, do kraja godine trebale bi biti ukinute dnevne redukcije vode.

 

U subotu, 21. oktobra 2017. godine, radnike KJKP „VIK“ na terenu, koji su radili na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži, posjetila je Azra Muzur, v.d. direktorica preduzeća i Mirsada Čakarić, rukovodilac Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, uz pratnju P/R VIK-a.

 

U naselju Breka, u ulici Hamida Beširevića 122 a, radnici su vršili popravku kvara na glavnom i priključnom cjevovodu, koja je u toku dana i završena. Vlasnik privatnog objekta, Kilerdži Nusret sretan je, što se kvar popravio, jer je dvije godine prijavljivao curenje vode.

U ulici Rakovička cesta  br. 244, radnici su popravljali tri kvara na priključnim cjevovodima,  a u ulici Zmaja od Bosne br. 64 radnici su imali dosta problema prilikom pristupa popravci loma glavne vodovodne cijevi i curenja veće količine vode.  Oba kvara su popravljena u kasnim poslijepodnevnim satima.

 

Direktorica preduzeća je iskoristila ovu priliku, da razgovara sa poslovođama, monterima i drugim prisutnim radnicima na terenu, te se zanimala za probleme sa kojima se sureću prilikom obavljanja ovih poslova.

 

Na terenu smo saznali, da je u zoni Rezervoara  „Kobilja Glava“ u ulici Merhemića trg br. 3 popravljen kvar na lomu cijevi profila DN 100, gdje je evidentirano isticanje 18 l/s vode.

Popravkom ovog kvara, u sistemu je sačuvana znatnu količinu vode.

 

I na lokalitetu Hambina carina 47, popravljen je kvar na glavnom cjevovodu DN 200.

 

Te subote, na terenu je popravljeno osam kvarova na vodovodnoj mreži.