Prijem turske delegacije u kabinetu premijera Vlade Kantona:

PREZENTACIJA  NOVIH TEHNOLOGIJA POPRAVKE KVAROVA

Nakon dvodnevne Konferencije i izložbe o vodosnabdijevanju i gubitku vode u vodovodnom sistemu, koja je održana u Sarajevu, na kojoj su stručnjaci iz Turske predstavljali nove tehnologije vodosnabdijevanja, koje mogu pomoći Sarajevu, predstavnici turske delegacije zatražili su i prijem kod Elmedina Konakovića, premijera Kantona Sarajevo.

Na prijemu, koji je održan 20. oktobra 2017. godine, uz turske eksperte za vodovodni sistem,  prisustvovali su Damir Faruk Saračević, član Nadzornog odbora KJKP VIK-a, Azra Muzur, v.d. direkor VIK-a i Salhudin Bakal, v.d. Izvršni direktor za vodovodni sistem.

Tom prilikom, turska delegacija izvršila je prezentaciju tehnologije rješavanja popravki kvarova na vodovodnoj mreži na novim i starim sistemima.

Nakon sastanka kod premijera Vlade Kantona, eksperte iz Turske, Bakal Salhudin odveo je u Dispečerski centar KJKP VIK.

Tom prilikom, gosti su sa velikim zanimanjem razgledali Dispečerski centar, gdje im je pokazan naš telemetrijski sistem i način upravljanja vodovodnim sistemom. Također, u ovom objektu se nalazi i Pumpna stanica „Centar“, pa su tako gosti imali priliku upoznati još jedan od tehnoloških objekata preduzeća.