Poštovani potrošači,

 

Danas će zbog popravke kvarova na vodovodnoj mreži dolaziti  do poremećaja u vodosnabdijevanju  u slijedećim ulicama/naseljima: Vlakovo, Rogačiči, Kovačevac, Menjak, Zmaja od Bosne, Envera Šehovića, Marka Marulića, Kolodvorska, Trg Solidarnosti, Novi Rezervoar, Aleksandra Puškina, Jukićeva, Nusreta Šišića Dede, Muhameda Hadžijahića, Zuke Džumhura, Braće Begić, Hakije Kulenovića, Avde Hume, Merhemića trg, Husrefa Redžića, Alipašina, Koševo, Bolnička,  Patriotske Lige, Avde Jabučice, Odobašina, Omera Stupca, Kalemova,  Hrasnička cesta, Stari drum, Školska, Ćamila Marića, Paljevska, Braće Baljić, Harisa Čampare, Hekim Ogul Alipaše, Bratunačka, Grada Bobovca, Derviš Fevzi Mostarca, Humska, Pofalićka, Ivanjska, Ruđera Boškovića, Fra Matije Divkovića, Skopljanska, Ejuba Delalića, Bušća, Branislava Nušića, Aleja Bosne Srebrne, dr.Silve Rizvanbegovića, Dr. Kasima Begića,  Bojnička, Butilska, Mihaljevska, Dobroševička, Ahatovička, Kurta Schorka, Gabriele Moreno Locatelli.

 

 

Zbog popravke kvarova u šahtovima, poremećaji u vodosnabdijevanju će biti u slijedećim ulicama: Malta, Mihrivode, Logavina, Rifata Burdževića, Alije Nametka, Reisa Džemaludina Čauševića.

 

 

Očekujemo stabilizaciju u vodosnabdijevanju do 16 h.

 

 

 

                       KJKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Sarajevo