Poštovani potrošači,

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata otklonila je kvarove na  više lokacija te je vršila sanaciju prokopa, vršila je polaganje cjevovoda u ul.Huseina Đoze kao i prebacivanje priključaka u ul.Aleksandra Puškina.

 

Radovi su u toku u ulicama Ilije Engela i Mehe Porobića.

Očekujemo stabilizaciju u vodosnabdijevanju do  18h.

 

 

 

 

                                            

 

                                                                                    KJKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Sarajevo