Sarajevo, 23.05.2017. godine –

Dana, 22.05.2017. godine,  u Sarajevu je zvanično otvoreno obnovljeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ‘’Butila’’, koje je realizovano u okviru projekta ‘’Otpadne vode Sarajeva’’.

Vrijednost Rekonstrukcije Postrojenja bila je nesto vise od 25 miliona Eura. Finansiran je nepovratnim sredstvima EU kroz IPA fondove u iznosu od 13 miliona Eura, te kreditom Svjetske banke i iz budžeta Kantona Sarajevo.

Projekat je implementirao Tim za implementaciju Projekta “Otpadne vode Sarajeva”, koji je formiran u okviru KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo, a monitoring kompletnog projekta vršio je Tim za upravljanje projektom, formiran u okviru Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Sanacijom  i modernizacijom Postrojenja, omogućeno je prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajeva i kontrolisano ispuštanje prečišćenih voda u recipijent, rijeku Bosnu, u tačno propisanom obimu i propisanog kvaliteta. Primarni cilj realizacije ovog projekta bila je zaštita vodotoka rijeke Bosne.

Direktor KJKP „Vodovod iu kanalizacija“ d.o.o. sarajevo, Nezir Hadžić, ovom prilikom, između ostalog izjavio je: „Želim se zahvaliti Evropskoj uniji na grant nepovratnim sredstvima u iznosu od 13 miliona eura, bez kojih bi realizacija ovog projekta bila skoro pa nemoguća,  Svjetskoj banci za izuzetno uspješnu saradnju i Kantonu Sarajevo. Sanacijom  i modernizacijom Postrojenja, omogućeno je prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajeva i kontrolisano ispuštanje prečišćenih voda u rijeku Bosnu u tačno propisanom obimu i propisanog kvaliteta. Primarni cilj realizacije ovog projekta bila je zaštita vodotoka rijeke Bosne. KJKP ViK je odlučan u svojim nastojanjima, da građanima Sarajeva obezbijedi uredno vodosnabdijevanje, ali i da bude dio svih procesa koji će poboljšati stanje onog što nam je Bog podario na čuvanje.“

 

Christian Danielsson, generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, poručio je:

“Ovo Postrojenje je konkretan primjer šta je suština EU integracija. U polju prečišćavanja voda BiH je ispunila EU standarde.”

Obnova Postrojenja uticat će na sanitarne i okolišne uslove ne samo u Sarajevu, već i u nizvodnim područjima rijeke Bosne, te njeno iskorištenje učiniti bezbjednim u svrhu navodnjavanja, poljoprivredne djelatnosti, te rekreaciju i ribolov.

 

“Prečišćač Butile će prečišćavati sve otpadne vode iz Sarajeva, koje nam dolaze ,tako da ćemo imati čistu vodu koja ide u Bosnu, samim tim i u Savu“, kazala je Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma FBIH.

Postrojenje je dimenzionirano za biološko opterećenje od 600.000 ES (ekvivalentnih stanovnika, tj. 411.000 priključenih stanovnika i 189.000 ekvivalentnih stanovnika kao opterećenje od industrije sa planiranom rezervom) u I fazi rekonstrukcije, sa mogućnošću naknadnog proširenja i unapređenja u II fazi. Postrojenje se funkcionalno može podijeliti na tri dijela:

  • prečišćavanje otpadne vode,
  • tretman i obrada mulja,
  • iskorištenje energije (biogas).

Prešićavanje otpadne vode podrazumijeva prijem sirove, neobrađene kanalizacije i njeno tretiranje koje uključuje uklanjanje krupnih tvari, sitnih tvari, pijeska, šljunka, masti i ulja, biološku degradaciju organskih materija i taloženje, kojima se odvaja voda od mulja prije ispuštanja u recipijent rijeku Bosnu. Mulj se dehidrira, smanjuje mu se masa i zapremina, te se naposlijetku deponuje. Biogas dobijen tretmanom mulja se koristi za podmirivanje toplinskih potreba, kao i dobijanje električne energije, što će predstavljati značajan doprinos smanjenju troškova rada postrojenja. Uzorci mulja i vode se svakodnevno analiziraju u laboratoriji i održavaju unutar zakonski propisanih normi.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajeva prvobitno je izgrađeno početkom ’80.-ih godina prošlog stoljeća u okviru projekta “Zaštita čovjekove okoline”. Rad postrojenja je prekinut u aprilu mjesecu 1992. godine i sve do danas je bilo van funkcije. Ugovor za radove rekonstrukcije  potpisan je u januaru 2014. godine, a Postrojenje je pušteno u rad u oktobru 2016. godine.