U skladu sa objavljenim tekstovima na portalima, vezanih za trenutno stanje u Preduzeću KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, smatramo važnim upoznati širu javnost o istinitim događajima unutar Preduzeća u proteklih dvije godine.

U smislu imenovanja nove Uprave i aktivnosti koje je ista poduzela u cilju rješavanja problema vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo, gdje su građani izloženi kako sa dezinformacijama, tako nažalost i sa problemima u vodosnabdijevanju, upoznajemo vas sa slijedećim.

1. Navodi se da je tokom 2016. godine iz sredstava vodnih naknada izdvojeno 6,5 miliona KM na ime rekonstrukcije vodovodne mreže, međutim, po ovom osnovu je u posmatranom periodu izdvojeno 3.351.000 KM. Općina Novo Sarajevo je u fazi realizacije, međutim, Načelnik te Općine još uvijek nije izdao urbanističku saglasnost kao bi se pokrenuo proces dobijanja građevinske dozvole za izvođenje građevinskih radova, dok se projekti u drugim općinama već realizuju.
Ono što javnost mora znati, radi se o finansijskim sredstvima koje zakonski pripadaju lokalnim zajednicama gdje smo ista iskoristili na kritičnim dijelovima naše distributivne mreže, samo na osnovu dobre volje pojedinih načelnika, iako su isti ta sredstva mogli usmjeriti na lokalitete koje bi oni cijenili važnim za svoju lokalnu zajednicu.
2. Broj popravljenih kvarova iz mjeseca u mjesec raste jer je Uprava unutrašnjom preraspodjelom napravila dodatnih pet ekipa, a ne pritiskom Vlade KS.
3. Ističemo da je zahvaljujući isključivo intervenciji resornog Ministra Hasanspahića i Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo ustupljena dva potpuno nova bagera koji su dati na korištenje ovom Preduzeću.
4. Vlada Kantona Sarajevo je izdvojila samo 300.000 (za period od dvije godine) za nabavku vodomjera sa data logger-om koji su odmah ugrađeni kod privrednih subjekata gdje su fakturisana potraživanja skočila za 385.000 KM.
5. Kada su u pitanju navodi o neradu šefova pojedinih službi, napominjeno da je tokom prošle godine trenutna Uprava rekonstruisala ključni dio srednjeg menadžmenta gdje su imenovani novi rukovodioci, što je također dio operativnog dijela preduzeća.
6. Što se tiče mjerno regulacione opreme, ista je stara i dotrajala, a najvećim dijelom i otpisana. Preduzeće je krenulo u planiranje nabavke nove mjerno regulacione opreme, a u skladu sa rezultatima studije za neprihodovanu vodu, kako bi u narednim godinama istu posjedovalo. Svaki rezervoar (od njih 63) posjeduje mjerače protoka na osnovu kojih se vrši izračun isporučene količine vode na dnevnoj osnovi. Menadžment VIK-a za ovu godinu ne smatra prioritetnim nabavku iste, obzirom da imamo angažovanog eksternog konsultanta (Institut za hidrotehniku Sarajevo) za izradu studije koja će detaljno detektovati i ukazati na slabe tačke u sistemu.
7. Obzirom da u cijenu vode nije uračunata amortizacija stalnih sredstava, i pored teške finansijske situacije, Preduzeće je iz tekućeg poslovanja izdvojilo 752.000 KM u finansiranje navedenog i to – pumpni agregati 209.000, rekonstrukcija vodovodne mreže 307.000 KM te nabavka putničkih automobila za terenske službe i dva poluteretna kamiona u iznosu od 236.000 KM.
8. Menadžment KJKP VIK doo je tokom prošle godine donio odluku da se pokrene nabavka usluge satelitskog praćenja vozila, u cilju sprečavanja bilo kakvih malverzacija. Navedeno je za posljedicu samo u prošloj godini imalo uštedu na troškovima goriva u iznosu od cca 50.000 KM. Ovo je isključivo stvar operativnog dijela poslovanja Preduzeća i za ovakve stvari i postoji Uprava koja nadzire navedene procese.
9. U prethodne dvije godine se kontinuirano uvećava vrijednost naplaćenih potraživanja, iako se navodima govorilo drugačije. Naime, tokom 2014. godine je naplaćeno 42,7 miliona KM, 2015. – 43,0 miliona KM a 2016. godine 44.4 milliona KM.
10. Iako se kroz medije navodi da je planirano ulaganje u rekonstrukciju vodovodnog sistema u iznosu od 25 miliona KM, napominjemo da Budžetom za 2017. godinu navedeno nije planirano, tako da se predpostavljamo isto odnosi na sredstva EBRD kredita. Ovakav način ulaganja ne predstavlja sistemsko rješavanje problema s kojim smo suočeni, jer se isto moglo realizovati kroz sukcesivno planiranje sredstava u Budžetu KS, kroz višegodišnji period. Ukoliko i dođe do potpisivanja ugovora sa EBRDom, napominjemo da se isto neće realizovati do kraja aprila, nakon čega slijedi ratifikacija na svim nivoima. Operativnost sredstava se u najboljem slučaju, ne može očekivati prije jeseni, što je kasno za započinjanje radova na mreži, a krive nas što smo tražili finansijska sredstva u iznosu od 10 miliona KM, kako bi izvršili ulaganja u rekonstrukciju vodovodne mreže i barem dijelom stabilizovali vodosnabdijevanje. Bili bi zadovoljni da nismo u pravu u ovom dijelu.

Upravljačke strukture Preduzeća su stava da ovakve dezinformacije dezavuišu javnost i skreću sa problema koji su eskalirali posljednjih dana i koji se moraju rješavati.
Smatramo da građani Kantona Sarajevo zaslužuju 24satno vodosnabdijevanje tako da će upravljačke strukture učiniti sve da uz podršku lokalnih zajednica i drugih relevantnih institucija, pokuša realizirati zaključke sa vanredne sjednice Uprave u nedjelju.
Stanje vodovodnog sistema, elektroenergetskih postrojenja i pumpnih agregata je dotrajalo i više su na opravkama nego u funkciji. Takav slučaj je nedavno desio i na glavnom izvorištu Bačevo, gdje je porazna činjenica da je oprema stara preko 60 godina i za koju se više ne proizvode rezervni dijelovi, a zvaničnici giovore o opravkama kvarova i minornim stvarima, gurajući pod tepih rješavanje ključnih problema kao što je rekonstrukcija vodovodne mreže i glavnih izvorišta.
Uprava Preduzeća će istrajati u svojim zahtjevima kako bi zaštitila potrošače, uposlenike VIK-a i samo Preduzeće od dalje destrukcije, jer kad nepravda postane praksa, otpor postaje dužnost.
U datom momentu je oglašavanje ove vrste jako potrebno, ali i oduzima vrijeme potrebno za rad na terenu, jer se upravo nalazimo u situaciji gdje su pojedina naselja i ulice bez vode, gdje smo svi već isuviše umorni i iscrpljeni u želji da stabilizujemo sistem i ono što smo očekivali je pomoć naših osnivača kako bi zadovoljili potrebe naših građana,a nikako napad sa nekakvim trivijalnim stvarima koje u ovom momentu i ovako teškom stanju po naše građane stavljaju u još nepovoljniji položaj od onog u kojem se već nalaze.
Stoga pozivamo sve nadležne, pa i Premijera Kantona Sarajevo, Elmedina Konakovića, da nam finansijiski, operativno, materijalno, tehnički ili na bilo koji drugi način pomognu, u rješavanju prioritetnog problema u Kantonu Sarajevo (aktualne redukcije vode), kako bi što prije normalizovali stanje vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo, a priče ostave za neka bolja vremena.