Dana 15.01.2017. godine je održana vanredna sjednica Uprave i operativnog štaba, u cilju iznalaženja mogućnosti za prevazilaženje novonastale situacije na terenu o kojoj smo već ranije informisali javnost. U skladu s tim, doneseni su sljedeći zaključci koji će biti u primjeni već od ponedjeljka (16.01.2017.):

1. Uprava preduzeća KJKP VIK Sarajevo jednoglasno je donijela zaključak da traži od Vlade KS, a putem resornog Ministarstva, obezbjeđivanje 10 mil. KM sredstava u Budžetu KS za rekonstrukciju najurgentnijih i najugroženijih cjevovoda na kojem su detektovani veliki gubici i veliki broj kvarova, koji bi se realizovali tokom 2017. god., a sve u cilju normalizacije vodosnabdijevanja.

  1. Zadužuju se izvršni direktori da dodatnom preraspodjelom ljudskih resursa u svojim pogonima i sektorima obezbjede što veći broj stručnih ekipa za popravku kvarova u cilju privremene normalizacije dnevnog vodosnabdijevanja. Dostavljati dnevne izvještaje Direktoru preduzeća, koji će informaciju dalje proslijediti resornom ministarstvu o poduzetim aktivnostima i stanju vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo
  2. Uprava preduzeća KJKP VIK Sarajevo će istrajati u svim svojim zaključcima, a sve u jednom cilju i interesu, a to je sistemsko rješavanje problema vodosnabdijevanja KS na opšte zadovoljstvo svih naših potrošača.
  3. Zadužuje se izvršni direktor pogona Vodovod da obezbjedi dodatne prijedloge za poboljšanje tj. što efikasnije rješavanje problema kod potrošača, a sve u skladu sa Pravilnikom o Zaštiti na radu uposlenika Pogona Vodovod.