Neophodno je, da se blagovremeno izvrši zaštita od mraza, tako što će se vodomjer i otkrivene cijevi obložiti odgovarajućim termo izolacijskim materijalom: stiropor, staklena vuna, stare deke i sl.

Sve vodovodne cijevi, koje se nalaze na otvorenom, potrebno je isprazniti, kao i ukoliko je moguće, zatvoriti otvoreni prostor u kojem su smještene vodovodne instalacije. U pravilu, voda se ledi u najplićim i nezaštićenim dijelovima instalacije, kao i negrijanim dijelovima zgrada. Ovaj trošak je puno manji od onog koji nastaje zbog puknuća cijevi, nakon što se voda zaledi. Korisnicima, koji primijete da su ostali bez vode savjetujemo, da prvo provjere stanje instalacija u vodomjernom oknu, te pokušaju okrenuti ventil, ali nikako na silu. Ventil koji nije moguće okrenuti upućuje, da je voda u instalacijama u vodomjernom oknu zaleĊena. Najbrže će se odlediti pomoću isparavanja tople vode u zatvorenom oknu sa spuštenim poklopcem.

Zamrznute instalacije nikako se ne smiju odleĊivati direktnim polijevanjem tople vode preko njih, niti korištenjem otvorenog plamena. Za ponovnu uspostavu vodosnabdijevanja, potrebno je pronaći, odnosno pregledati svaki dio instalacije.
Stoga, upozoravamo graĊane i upravitelje zgrada da blagovremeno poduzmu potrebne mjere zaštite, koje će evidentno uticati na to, da kućni budžeti ne budu dodatno opterećeni izdvajanjem za popravke instalacija i vodomjera.
Napominjemo, interne vodovodne instalacije ĉine svi cjevovodi iza glavnog vodomjera. Za njihovo održavanje su zaduženi korisnici vodovodne usluge, te ih savjetujemo, da još jednom provjere zaštitu svojih vodomjera i vodovodnih instalacija.
Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti sami riješiti problem odmrzavanja vode u cijevima, iza glavnog vodomjera, potrebno je da se obrate struĉnim licima – vodoinstaleterskim firmama ili upraviteljima.
Za sve dodatne informacije, graĊani se mogu obratiti Službi vodomjera i dezinfekcije vode KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo, na telefon 033/774 – 923.