Ministar finansija KS Jasmin Halebić izrazio je zadovoljstvo usvojenim budžetom, a narednu godinu gleda s dosta optimizma, jer kapitalni budžet iznosi oko 80 miliona KM, što ga, kako je kazao, značajno čini razvojnim.

“Neminovno je naravno da posjeduje i socijalnu komponentu imajući u vidu društvo i strukturu društva u kojem živimo”, kazao je Halebić.

Naveo je da je najvažniji projekt u 2017. u oblasti vodosnabdijevanja, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže za što je predviđeno oko 20 miliona KM. Naglašava da su u dijelovima gdje je vodovodna mreža rekonstruirana smanjene redukcije vode, te ovaj projekt smatra opravdanim i njegov nastavak će uslijediti u 2017. godini. Istakao je da se razvojna komponenta budžeta ogleda u izgradnji saobraćajnica, te će gotovo 30 miliona KM, što budžetskih, što kreditnih, biti uloženo u tu oblast.

Halebić je naveo da je Ministarstvo za obrazovanje KS najveći budžetski korisnik, sa više od 240 miliona KM, što znači da se neuporedivo više od svih ostalih odvaja za obrazovanje u odnosu na sva druga ministarstva.

Govoreći o nastojanjima da se smanji zagađenje zraka u KS-u, Halebić je kazao da su u nekoliko navrata smanjivali cijenu gasa kao ekološki najprihvatljivijeg energenta, što je rezultiralo time da je oko 2.000 korisnika prešlo na gas.

Istakao je da su budžetska sredstva opredijeljena da se kroz projekte kao što je povećanje energetske efikasnosti u objektima zajedničkog i individulanog stanovanja utiče na smanjenje emisije polutanata u zrak i smanje zagađenja.