Saopćenje za javnost

Sarajevo, 23.12.2016.godine- Filtersko postrojenje „Vogošća“, je  objekat koji služi za prečišćavanje površinske vode rijeke Vogošće, sa prosječnim kapacitetom od 80 l/s koji je podijeljen između tri tlačna filtera. Zahvaćena voda prolazi kroz tretman prečišćavanja , a potom se pumpa u vodovodni sistem. Filter „Vogošća“ zajedno sa Peračkom vrelom, čini osnovu urednog vodosnabdijevanja lokaliteta Općine Vogošća.

Značaj ovog postrojenja počeo je još ratne 1994.godine , kada je  građane Sarajeva snabdijevalo zahvatanjem i prečišćavanjem vode iz rijeke Miljacke i bilo je locirano u tunelu Bentbaša. Od 1998.godine nalazi se u Vogošći.

Za ovo postrojenje se može reći da je fabrika vode,  jer doslovno se voda tretira od sirove vode,  a preradom  se dobije  voda za piće. Poslije ” Bačeva ” ovo je najkomplikovanije postrojenje u sistemu sarajevskog vodovoda.

Posada na filterskom postrojenju  kontinuirano radi i vrši monitoring fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode u svrhu kontrole efikasnosti rada postrojenja. Uzorci vode, koja se sa filterskog postrojenja isporučuje u naselje Vogošća, se svakodnevno analiziraju u Laboratoriji KJKP“VIK“ za kontrolu kvaliteta vode a rezultati izvršenih fizičko-hemijskih i mikrobioloških uzoraka  potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode.

Rad postrojenja uslovljen je  zamućenjem površinske vode,  koje se dešava  kao posljedice vremenskih prilika odnosno padavina. U slučajevima kada mutnoća dostigne povećanu vrijednost , postrojenje se isključuje iz sistema vodosnabdijevanja. 

Mogućnosti usmjeravanja vode sa ovog postrojenja su dvostrane, prema Rezervaoaru „Vogošća gornja“ i prema Rezervoaru „Kobilja glava“.

Najčešća zamućenja kako Vrela, tako i potoka se dešavaju  u proljeće i jesen za vrijeme obilnih padavina. Nekada se desi da mutnoća bude tako velika da se postrojenje mora isključiti iz sistema vodosnabdijevanja i samim tim se to itekako odražava na urednost vodosnabdijevanja Općine Vogošća. Kada je Rezervoar ” Vogošća ” u punom kapacitetu, onda se voda sa ovoga rezervoara šalje na rezervoar ” Kobilja glava. ” -rekao je Hamdija Smailbegović, glavni mašinista na postrojenju.

U skladu sa rekonstrukcijom i modernizacijom vodovodnog sistema i ovo postrojenje će se  staviti u plan investicija , s ciljem obezbjeđenja dugoročne pouzdansti  korištenja vode iz Vogošćanskog potoka i Peračkog vrela.