Na sastanku koji je održan u Općini Centar načelnik Nedžad Ajnadžić i Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala, razgovarali su o novom načinu uspostavljanja partnerstva između Općine Centar i SFF-a, prenosi Patria.

– Preko 95 posto aktivnosti koje realizujemo tokom trajanja SFF-a se desi na području općine Centar. Stoga smo sa načelnikom Ajnadžićem razgovarali o nekoliko projekata poput obnove Pozorišnog trga-Susan Sontag, koje je centralno mjesto tokom trajanja festivala i uređenju prostora na kojem se nalazi Open Air kino na igralištu Metalac. Također smo prezentovali ideju koja će poboljšati gastronomsku ponudu ovog grada – objasnio je Purivatra.

Načelnik Ajnadžić je istakao da je svjestan koliki značaj ima Sarajevo Film Festival za ovu općinu, Grad i Kanton Sarajevo u svijetu, a što su potvrdile i velike svjetske zvijezde koje dolaze u grad tokom trajanja Festivala.

– Općina Centar treba i može biti partner SFF-a. Osim naše finansijske podrške, također smo spremni pomoći oko obnove prostora na igralištu Metalac za potrebe festivala, do njegovog privođenja krajnoj namjeri, gdje bi Općina Centar koristila taj prostor ostatak godine kada ne traje filmski festival. Kako je poznato, pokrenuli smo aktivnosti na uređenju Pozorišnog trga-Susan Sontag, za šta očekujem da realizacija  projekta započne u 2017. godini.

Također, radimo na projektu uređenja arheološkog parka na lokalitetu Kalin-hadži Alijine džamije i zainteresovani smo za projekat besplatnog odlaska osnovaca iz naših škola na filmske projekcije. Imamo ambicije da napravimo, gdje je to moguće, ulice bez saobraćaja motornih vozila namijenjene samo za kretanje pješaka i organizaciju raznih manifestacija iz kulture čime ćemo obogatiti našu turističku ponudu, kao što je to slučaj sa Radićevom ulicom, te da nastavimo sa projektom zapošljavanje mladih iz Centra na poslovima organizacije Sarajevo Film Festivala – naglasio je Ajnadžić nakon sastanka.