Saopćenje za javnost

Sarajevo, 07.10.2016. godine – Prema potpisanom ugovoru o finansiranju radova sa Općinom Centar, u toku su radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže na lokalitetu Šip a trenutno se realizuju dva ugovora.

U završnoj fazi su radovi na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže u ulici Dejzina Bikića. Položeno je 130 metara kanalizacione cijevi, profila 700 mm i 150 metara cijevi, profila 400 mm. Ugovorena vrijednost radova iznosi 241.879,53 KM.

U toku je i rekonstrukcija kišne kanalizacije u ulici Sulejmana Omerovića Cara. KJKP „ Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, na ovom gradilištu izvodi montažne radove, dok je za zemljane radove Općina angažovala firmu „Grakop“. Do sada je rekonstruisano 110 metara kanalizacione cijevi, profila 300 mm a preostalo je da se položi još cca 100 metara.
Vrijednost ovih radova iznosi 98.000,00 KM.

Navedeni radovi se izvode predviđenom dinamikom a njihov završetak se očekuje krajem mjeseca.