Za 475 mladih ljudi koji se vode na evidencijama Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (KS) danas je Vlada KS na svom redovnom zasjedanju odobrila obavljanje pripravničkog staža. To je omogućeno usvajanjem Liste aplikanata – poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme tražene u Javnom pozivu objavljenom 06. i 07. juna ove godine, a koji je u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini. Cilj ovog programa je pružanje mogućnosti zapošljavanja i osposobljavanja mladih osoba bez radnog iskustva za samostalan rad u struci, odnosno obavljanje pripravničkog staža nezaposlenim mladim osobama bez radnog iskustva, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevu prije objave javnog poziva.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 3.000.000 KM i bit će utrošena za zapošljavanje 375 pripavnika VSS i VŠS i 100 SSS i KV stručne spreme.

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje KS“ će poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom sufinansiranja zapošljavanja pripravnika i potpišu Ugovor o radu sa osobama iz ciljne skupine, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu, mjesečno godinu dana za VSS i VŠS i 6 mjeseci za SSS i KV stručnu spremu refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 600 KM za VSS i VŠS, te 500 KM za SSS i KV stručnu spremu po novouposlenoj osobi za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih doprinosa.

Na današnjoj sjednici Vlada je razriješila dužnosti dosadašnjeg direktora JU „Službe za zapošljavanje KS“ Igora Kamočajija na lični zahtjev, te na ovu poziciju na mandat od četiri godine imenovala diplomiranog ekonomistu Midhata Osmanbegovića.

Vlada je na ovoj sjednici utvrdila i Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “ŠIP” Sarajevo.