Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda:

Održan je radni sastanak, na kojem su razmijenjene sve aktuelne informacije o postrojenju.

Svi građevinski radovi i montaža opreme je završen, kao i potrebne probe u suhom i sa čistom vodom. Linija prečišćavanje otpadne vode je u funkciji, što znači da se sva otpadna voda koja dolazi na postrojenje tretira i prečišćava do projektovanih veličina, odnosno paremetara koji su zakonom propisani. S obzirom da se produkcija mulja, zbog razrijeđenije vode koja dolazi na postrojenje, odvija sporije u odnosu na planiranu dinamiku, ovaj dio postrojenja je u fazi uspostavljanja. 13844127_698399853701499_245879380_o

Tom prilikom, direktor i članovi Uprave preduzeća izvršili su obilazak kompletnog gradilišta i svih objekata a članovi stručnog tima su ih upoznali sa radom Postrojenja i potrebom angažovanja dodatne radne snage, koja će biti zadužena za rad i održavanje istog.

 13844051_698399860368165_141463432_oZa potrebe rada linije za prečišćavanje otpadnih voda, uspostavljeno je 24-časovno radno vrijeme, sa angažovanjem minimalnog broja uposlenika koji su trenutno na raspoalganju. Kako bi obezbijedili 24-časovni rad Postrojenja Pogon „Kanalizacija“ je izvršio internu prerspodjelu uposlenika i angažovao ih za rad na Postrojenju. Trenutno se izvode radovi na sanaciji i uređenju gradilišta, zatravljivanje i asfaltiranje.

13839666_698399847034833_702353646_o

Direktor Nezir Hadžić, zadovoljan uspješnom realizacijom ovih poslova,  istakao je: „ Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama je prije agresije bilo jedistveno u regionu, a smatram da će i u ovom vremenu  biti veoma značajno za grad i državu. S ponosom ističemo da uzimajući u obzir da smo lideri na prostoru BiH u distribuciji i odvodnji vode sa ovim projektom prečišćavanja učvršćujemo našu poziciju i postavljamo nove standarde“.13839686_698399843701500_1496770600_o (1)

Realizacijom ovog značajnog projekta, ponovno je omogućen tehnološki proces prečišćavanja otpadne vode, prikupljene kanalizacionom mrežom, čime će se smanjiti negativan utjecaj na životnu okolinu, zadržati postojeći kvalitet površinskog vodotoka na mjestu ispusta i nizvodno, ali i ispuniti zakonska obaveza o prečišćavanju otpadne vode.