Posljednje objavljeno

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 21. 09. 2017.   ...

Poštovani potrošači,     Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Reisa Fehima Spahe čikma, Aleja Lipa,  Gornji Velešići, Logavina, Kulenvakufska, Nadosijek, Vlakovo, Jusufa Tanovića, Šumarska, Olimpijska, Trg Sarajevske olimpijade, Pijačna, Čadordžina, Bakarevića, Gornji Hotonj, Donji Hotonj,  ispiranje cjevovoda  i...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 20. 09. 2017.  

Poštovani potrošači,     Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Bosanskih gazija, Pijačna, Ramiza Jašara, Mahmuta Bušatlije, Bratunačka, Donji Hotonj, Gornji Hotonj, Gornja Jošanica, Rafaela Gaona, Nedžada Musića, Vrbanjuša,  Aleja Lipa, Marka Marulića, Mihrivode, Butmirska cesta, Zagrebačka, Drinska, Zenička,...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 19. 09. 2017.

Poštovani potrošači,   Zbog kvara na zatvaraču na odlaznoj cijevi sa Rezervoara „Kobilja Glava“, od jutros su bez vodosnabdijevanja naselja: Koševo, Koševsko brdo, Ciglane, Pofalići, Velešići i naselje Park. Ekipe su na terenu očekujemo stabilizaciju u toku dana.   Danas će se vršiti...

  Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 18. 09. 2017....

Poštovani potrošači,     Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Kodžina, Prnjavorska, Pijačna, Uglješe Uzelca, Muhameda ef. Pandže na više adresa, Hasana Bibera, Alipašina, Gornja Jošanica I, Humska na više adresa,  Boraca Zlatišta, Vranjače, Tepebašina, Hambina carina, Hekim Ogul...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 15. 09. 2017.  

Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Toka, Borak  na više adresa, Ključka- ugao Ali pašina, Jukićeva, Himzarina, Juraja Najtharta,  Gornji Velešići, Husinjska na više adresa, 14. juna, Samoborska ugao Vrbaska, Viteška, Nusreta Aganovića, Josipa Slavenskog,...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 14. 09. 2017.  

  Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Sumbul Avde, Magribija, Envera Šehovića, Hajrudina Šabanije, Saita Orahovca, Elezova, Hekim Ogul Ali paše, Muhamed ef. Pandže, Rudžera Boškovića,  Dejzina Bikića, Rušida Prgude, Gornjevakufska, Rukodol, Azići, polaganje cjevovoda u...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 08. 09. 2017.

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 08. 09. 2017.         Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Kobilja Glava  na više adresa, Orahov brijeg, Mehmeda Handžića na više adresa, Vranjače, Mehmeda Mujezinovića, Safvet bega Bašagića, Grdonj,...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 07. 09. 2017.  

Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Omera Šahića, Novopazarska, Trebinjska, Safet beg Bašagića, Grdonj, Veliki Kačanik, Mehmedagina, Filter Vogošća,  Harisa Kurtovića, polaganje cjevovoda u ulici Muse Ćazima Ćatića, ispiranje cjevovoda u ulici Safeta Zajke, davanje priključka...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 06. 09. 2017.

Poštovani potrošači,  Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Nova, Veliki Kačanik, Nurudina Gackića, Rogina, Bećarevo ćoše, Mali Sedrenik na više adresa, Sokolovićkog bataljona, Prve bošnjačke brigade, Osik, Donji Hotonj, Kobilja Glava, Uglješići, Gornjevakufska, polaganje cjevovoda Muse Ćazima...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 05. 09. 2017.  

  Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Iza Hrida, Aleksandra Puškina, Bolnička, Grdonj, Vogošća u krugu „Bags“, Hamdije Kapidžića, Safeta Hadžića, Kranjčevićeva, Sedrenik ugao Sedrenik čikma, Kolodvorska, Amira Krupalije, Vrbaska, polaganje cjevovoda u ulici Muse Ćazima...