Posljednje objavljeno

Kvar na glavnom distributivnom cjevovodu iz Rezervoara „Kobilja glava“

OBAVJEŠTENJE Obavještavamo naše potrošače, da je došlo do  kvara na glavnom distributivnom cjevovodu iz Rezervoara „Kobilja glava“, koji je lociran u ulici Dumače. Obzirom da se radi o glavnom cjevovodu s kojeg se snabdijeva šire područje Općina Centar, Vogošća i...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 21. 07. 2017. g. (7h)

Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Čadordžina, Stara Kaldrma, Dumače, Rosulje, Donji Hotonj, Bulevar  Meše Selimović, Ramiza Salčina, Stara Pruga, Francuske Revolucije, Ferhat paše Sokolović, Zeleni Ariš,  Rakovica,  te  polaganje  cjevovoda, prebacivanje priključaka u ulicama...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 20. 07. 2017. g.

Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Terzibašina, Sepetarevac, Panjina kula, Slatinski put, I bataljon, Rezervoar „Grdonj“, Safeta Zajke, Gornji Velešići, polaganje  cjevovoda u ulicama Sedrenik, te prebacivanje priključaka u ulici Budakovići. Na više lokacija vršiće se...

  Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 19. 07. 2017....

  Poštovani potrošači,   Do 15:30h  završene su popravke u slijedećim ulicama i nastupila je stabilizacija u vodosnabdijevanju:  Sedrenik, Zmajevac, Bakije Sokak, Osmana Nakaša, Rogina, Hasiba Brankovića, Safeta Zajke, Rajlovac, Reljevo, Riječica, Zabrdže, Humačka Ploča, Viteška, Sokolje, Bratunačka, Bratunačka čikma, Put Famosa,...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 19. 07. 2017. g.

Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Put Famosa, Podigmanska, Ustanička, Hasiba Brankovića, Bratunačka Čikma, Humačka Ploča, Safeta Zajke, Grdonj, Mošćanica, Gornji Velešići, polaganje  cjevovoda u ulicama Sedrenik, prebacivanje priključaka u ulici Budakovići, kao i izrade...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 18. 07. 2017. g. (15:30h)

Poštovani potrošači,   Do 15:30h  završene su popravke u slijedećim ulicama i nastupila je stabilizacija u vodosnabdijevanju: Sedrenik, Zmajevac, Osmana Nakaša, Bakije Sokak, Rogina, Dr. Irfana Ljubijankića, Bratunačka, Ragiba Džinde, Mehe Smailovića, Šerifa Loje, Adema Buće, Humačka Ploča, Podigmanska, Humska, Rudžera...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 18. 07. 2017. g. (7h)

  Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 18. 07. 2017. g. (7h)       Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Sepetarevac, Humska, Bulevar Meše Selimovića, Vrandučka, Humačka ploča, Ragiba Džinde, Dr. Irfana Ljubijankića, Dobrinjska, Begluk Hrasnica, Podigmanska, Put...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 17. 07. 2017. g. (7h)

Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Kobilja glava, Nebočaj, Rašida Bešlije, Teočačka, Novopazarska, Sepetarevac, Franjevačka, Safeta Zajke, Aleksandra Puškina, 22. aprila, Braće Baljić,  Dobrinjska, polaganje cjevovoda i prebacivanja priključaka u ulici Sedrenik kao i prebacivanje priključaka...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži                                        za dan 14. 07. 2017. g....

Poštovani potrošači,   Do 15:30h  završene su popravke u slijedećim ulicama i nastupila je stabilizacija u vodosnabdijevanju: Sedrenik, Zmajevac, Bakije Sokak, Osmana Nakaša, Muhameda Efendije Pandže, Hasana Bibera, Velešići, Isaka Samokovlije, Jukićeva, naselje Poljine, Ramiza Gugača, Orašačka, Augusta Brauna, dio naselja...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 14. 07. 2017. g. (7h)

  Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Jukićeva, Muhameda ef. Pandže, Lipe, Balibegovica, Poljine, Orašačka, Augusta Brauna, Brčanska, Kenana Demirovića, Zahira Panjete, Safeta Zajke, Tvornička, polaganje cjevovoda i prebacivanja priključaka u ulici Sedrenik, kao i prebacivanje...