Posljednje objavljeno

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 27. 06. 2017. g.

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 27. 06. 2017. g.        Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Alajbegovića, Sumbul Avde, Braće Nuhić, Vratnik Mejdan, Reisa Fehima Spahe, Zahira Panjete, Vejsila Čurčića,  Zdenka Markulja, Uglješe Uzelca,  Banjska,...

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo : U rad pušten bunar MB11 na izvorištu...

Saopćenje za javnost   Danas 23.06.2017. godine u rad je pušten novi bunar MB11 na izvorištu Bačevo. U ovaj bunar je instaliran bunarski pumpni agregat koji je donacija vodovoda Istanbul koji je instaliran na dubini od 19 metara, snaga elektro motora...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 23.06. 2017.

Poštovani potrošači, Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Tekija , Zmajevac, Humska, Terovića, Šehitluci, Gorana Čišića, Mejdan Hrasnica, Banjska, Bjelašnica –Babin do, te polaganje cjevovoda u ulicama:   Soukbunar, kao i prebacivanje priključaka  i izradi veza u ulicama...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 22. 06. 2017. g. (7h)

  Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 22. 06. 2017. g. (7h)       Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Banjska, Vilsonovo Šetalište (kod Elektoprivrede), Oteška, Cap Anamur, Doglodske Barice, Kartal Donji, Humska, Ruđera Boškovića, Sedrenik, Sedrenik čikma,...

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: Rekonstrukcija cjevovoda na lokalitetu Sedrenik

Saopćenje za javnost Sarajevo, 21.06.2017. godine – U toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na lokalitetu Sedrenik, koja se vrši na potezu od raskršća za Barice do mezarja Bakije. Rekonstrukcijom je  obuhvaćeno polaganje cjevovoda  profila DN 150 mm, u...

  Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 21. 06. 2017....

 Poštovani potrošači,   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Sagrdžije, Ugorsko II, Uglješići, Novi rezervoar, Kobilja glava, Azize Šačirbegović, dr. Fetaha Bečirbegovića, Ramiza Salčina, Osik, polaganje cjevovoda u ulicama:  Sedrenik, Budakovići,  Soukbunar,  kao i prebacivanje priključaka  u ulicama...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 20.06. 2017. (15 30h)

Poštovani potrošači,   Do 15:30h  završene su opravke u sljedećim ulicama i nastupila je stabilizacija u vodosnabdijevanju :  Sedrenik, Zmajevac, Bakije Sokak, Osmana Nakaša, Sepetarevac, Gornja Breka, Hamida Beširevića, Panjina Kula, Kromolj, Menjak, Muje Šejte, Dreskovača, Nova industrijska zona Vogošća,...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 20.06. 2017.

Poštovani potrošači,   Za 20.6. 2017. Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata planirala je izlazak na  15 lokacija radi opravljanja kvarova, polaganja dijelova cjevovoda, izrade veza .   Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Radovi će se izvoditi u...

KJKP „Vodovod  i  kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: Smanjeno noćno obaranje pritiska

Saopćenje za javnost    Sarajevo, 19.06. 2017. godine - Proteklih nekoliko mjeseci, naporima radnika KJKP“ Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, Uprave preduzeća, na čelu sa direktorom, Nezirom Hadžićem,  noćno obaranje pritiska i redukcije u glavnom gradu BiH su uveliko smanjene. Na...

Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 19. 06. 2017. g....

Poštovani potrošači, Do 15:30h  završene su popravke u slijedećim ulicama i nastupila je stabilizacija u vodosnabdijevanju:  Grabovine, Adija Mulabegovića, Hajrudina Šabanije, Ramiza Salčina, Novi rezervoar, Ejuba Delalića, Bušća, Kenana Brkanića, Poljine, Ramiza Gugača, Borak, 31. Jula, Topal Osman Paše, Vilsonovo...